Albanian

Korrektimi PM është një Ofrues Global i Korrektimit dhe Redaktimit të Shërbimeve

Kush jemi

Shërbimet e Korrigjimit të Kryeministrit janë ofruesi kryesor i shërbimeve të korrigjimit dhe redaktimit i themeluar në vitin 2012. Ne u ofrojmë shërbimet tona të korrigjimit profesorëve, studiuesve akademikë, studentëve pasuniversitarë, revistave, universiteteve, bizneseve dhe ekspertëve të industrisë në shkallë globale. Shërbimet tona janë të siguruara nga cilësia për besueshmëri, dhe sistemi ynë i efektshëm është i sigurt dhe konfidencial për paqe të plotë shpirtërore. Reagimi nga kthimi i klientëve ndërkombëtarë demonstron reputacionin tonë për cilësi, kthim efikas dhe norma të arsyeshme.

Procesi ynë i korrigjimit

Procesi ynë i efektshëm përfshin korrigjim të gjerë (drejtshkrim / gabime drejtshkrimore, gramatikë, pikësim) dhe redaktim (struktura e fjalisë, koherenca dhe rrjedha, përdorim konciz dhe i qartë i gjuhës, terminologjia / toni akademik). Ne ‘lustrojmë’ dorëshkrimin tuaj dhe e përgatisim atë për botim ose shtypje. Ne ndjekim të gjitha ndryshimet e bëra në punën tuaj, në mënyrë që ju të mund të kaloni të gjitha ndryshimet e bëra dhe të zgjidhni nëse do të pranoni ose refuzoni çdo ndryshim. Si versioni i ndryshimeve të gjurmuara, ashtu edhe një version përfundimtar i pastër i dorëshkrimit tuaj ju dërgohen përsëri. Ne gjithashtu shtojmë komente se ku mund të përmirësoni shkrimet tuaja. Një kontroll përfundimtar rigoroz i sigurimit të cilësisë kryhet më pas nga një korrektor i dytë për të siguruar që dorëshkrimi të kthehet pa gabime.

Korrektorët tanë anglezë

Ekipi ynë përbëhet nga ekspertë të lëndëve, me kualifikime të përparuara në nivelin Master dhe PhD nga Universitetet e larta. Çdo korrektor specializohet në një disiplinë specifike dhe do të redaktojë dorëshkrimet brenda fushës së specializimit të tyre. Në këtë mënyrë korrektori është në gjendje të redaktojë në mënyrë optimale dorëshkrimin, pasi ai ose ajo është i njohur me termat kryesorë dhe terminologjinë e veçantë të përdorur në atë fushë të veçantë. Korrektorët nga çdo disiplinë janë në dispozicion.

Ata kanë shumë vite përvojë korrigjimi dhe kanë ekspertizën e nevojshme për të korrigjuar me përpikëri punën tuaj në përsosmëri, duke ruajtur në të njëjtën kohë kuptimin e synuar dhe prekjen tuaj personale. Anëtarët e ekipit tonë i nënshtrohen secilit një proces rekrutimi në mënyrë rigoroze selektive, dhe ndjekin proceset e njohura të korrigjimit të siguruara nga cilësia, siç është ai i përdorur nga ‘Instituti i Redaktuar i Korrigjimit dhe Korrigjimit’ (CIEP). Disa nga anëtarët e ekipit tonë janë renditur më poshtë.

Bashkëpunimi me Universitetet Globale

Ne kemi qenë në bashkëpunim të drejtpërdrejtë me studentë pasuniversitarë, profesorë dhe staf akademik nga Universitete në një shkallë globale që nga viti 2012. Ju lutemi na kontaktoni nëse dëshironi të bashkëpunoni me ne.