David, PhD

David, PhD

Materiálové Vědy a Inženýrství