मालदीव

އަޅުގަނޑުމެން

ޕީއެމް ޕްރޫފް ރީޑިން ސަރވިސަރސް އަކީ އެމެރިކާގެ މިންގަނޑު ތަކަށް އިންގިރޭސި ބަހުގެ ލިޔުންތައް އިސްލާހްކޮށް އަދި ލިޔުމުގެ ހަމަތަކަށް ފެތޯ ބަލައިދޭ ޚިދުމަތެކެވެ. އަދި އަޅުގަނޑުމެން މިދަނީ 2012އިން ފެށިގެން މި ޚިދުމަތް ކާމިޔާބު ކަމާއެކީ ފޯރުކޮށްދެމުންނެވެ. ދުނިޔޭގެ ހުރިހައި ގައުމަކަށް އޮންލައިން ކޮށް ފޯރުކޮށްދޭ ލިޔުންތަކުގެ ތެރޭގައި ޕީއެޗްޑީ/މާސްޓަރސް ތީސިސް އަދި ޑިސަރޓޭޝަން، ކޮންފަރެންސް ތަކަށް ފަރުމާ ކުރެވޭ ލިޔުންތައް، ޖަރނަލްސް އަދި ހަމަ އެހެންމެ ވިޔަފާރިތަކުގައި ބޭނުންކުރެވޭ ޕްރޮޕޯސަލް އަދި ފަންނީ ލިޔުންތައް ހިމެނެއެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ޚިތުމަތް އެއް ފަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ފަހަރު ހޯއްދަވާފައިވާ ފަރާތްތަކުން ފާޅުކޮށްފައިވާ ހިންހަމަ ޖެހުމުގެ ޝުޢޫރުތަކުން ހާމަ ކޮށްދެނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހަރުދަނާކަމާއި ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކަމުގެ އިތުރުން އަތްފޯރާ ފަށުގައި އެންމެނަށްވެސް މިޚިދުމަތް ލިބެން ހުރިކަމެވެ.

އަޅުގަނޑުމެންގެ ޚިތުމަތްތައް

އަޅުގަނޑުމެން ތިޔަފަރާތުގެ ލިޔުން ނުހަނު ފަރުވާތެރި ކަމާއި އެކު އެތްކޮށް ކިޔައި، އިނގިރޭސި ބަހުގެ ހަމަތަކަށް ފެތޭތޯ ބަލައި އަދި ކުށްތައް އިސްލާޙު ކޮށްދެމެވެ. މީގެ ތެރޭގައި، ސްޕެލިން، ބަހުގެ ގަވާއިދު، އިމްލާ، ޖުމްލަ ފަރުމާ ކުރެވިފައިވާ ގޮތް، ޖުމްލަތަކުގެ ތަރުތީބު އަދި ހަމަ، ބަސްބޭނުން ކުރުމުގެ މައިގަނޑު ހަމަތަކަށް ފެތޭތޯ ބެލުން އަދި ޢިލްމީ ކުލަ އެކުލެވިފައިފައި ވޭތޯ ބެލުން ހިމެނެއެވެ. ތިޔަފަރާތުގެ ލިޔުން ޕްރިންޓް ނުވަތަ ޝާޢިޢު ކުރުމަށް ތައްޔާރު ކުރުމުގެ ގޮތުން އެ ލިޔުމަށް ގެންނަން ޖެހޭ އެންމެހައި ފުރިހަމަކަމެއް އަޅުގަނޑުމެން ގެނެސްދެމެވެ. އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތް ކުރަނީ ދަރިވަރުންނަށް ހިންހަމަ ޖެހިގެން ކާމިޔާބު ކަމާއި އެކީ އެކުދިންގެ ލިޔުން ޝާޢިޢު ކޮށްދިނުމުގެ އަމާޒު ޙާސިލް ކުރުމަށެވެ. ސިއްރު ހިފެހެއްޓުމަކީ އަޅުގަނޑުމެން އަބަދުވެސް ނުހަނު ބޮޑަށް ހިފަހަށްޓާ މިންގަނޑެކެވެ.

އަޅުގަނޑުމެންގެ ތަޖުރިބާ

ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ނޭޝަނަލް ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ލިޔުންތައް ޕްރޫފްރީޑް ކުރުމުގައި އަޅުގަނޑުމެން ކާމިޔާބު ކަމާއެކީ އެހީތެރިވެދީފައެވެ. އަޅުގަނޑުމެންނާއެކީ މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ޔުނިވަރިސިޓީ ތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ:

Maldives National University

Maldives Polytechnic

Mandhu College

އަޅުގަނޑުމެންގެ އެކްސްޕާރޓުން

އަޅުގަނޑުމެންނާއެކީ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ހުރިހައި އިޑިޓަރުންނަކީވެސް އިންގިރޭސި މާދަރީބަހުގެ އަހުލުވެރިންނެވެ. އަދި ވަކި ވަކި ދާއިރާތަކުގެ ފަންނީ ތަޖުރިބާ ހުރި އެދާއިރާތަކުން ދުނިޔޭގެ މަތީ ފަންތީގެ ޔުނިވަރސިޓީތަކުން މަތީ ތަޢުލީމު ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކެވެ. ހުރިހައި ލިޔުންތައްވެސް އެލިޔުމަކަށް ގެނެވޭނެ އެންމެ ފުރިހަމަ ގެނެސްދީ އަދި ހަމަ އެހެންމެ ލިޔުމުގެ މާނައާއި ފަންނުވެރި ކުލަ ޖެއްސުމުގެ ޔަގީންކަން ދެމެވެ. އަދި ޢިލްމީ ގިނަ ދާއިރާތަކަކުން އަޅުގަނޑުމެން ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެމެވެ.

ޑޮކިއުމަންޓް އަޕްލޯޑް ކުރުމަށްފަހު 24 ގަޑީއިރު ތެރޭގައި އަގު ހޯއްދަވާ

Get started

हमारे ग्राहकों की प्रतिक्रिया

 • महान काम है!! अत्यधिक की सिफारिश की!!
  Gamon, Kasetsart विश्वविद्यालय, थाईलैंडGamon, Kasetsart विश्वविद्यालय, थाईलैंड
 • दूसरी बार मैं इस सेवा का इस्तेमाल. उपयोगी के लिए अपने प्रकाशन
  Ahmad, King Saud University Saudi ArabiaAhmad, King Saud University Saudi Arabia
 • कार्य से प्रसन्न। बहुत-बहुत धन्यवाद प्रिय पीएम प्रूफरीडिंग
  Emre, Sabancı विश्वविद्यालय, तुर्कीEmre, Sabancı विश्वविद्यालय, तुर्की
 • 做得好!
  Fen, Tsinghua University Beijing, ChinaFen, Tsinghua University Beijing, China
 • मैंने अपनी थीसिस के लिए उनकी सर्विस प्रूफरीडिंग का उपयोग किया है, और इसमें अच्छे सुधार और अच्छी गुणवत्ता है।
  Arif, Gadjah Mada University, IndonesiaArif, Gadjah Mada University, Indonesia
 • की गुणवत्ता ठीक करना अच्छा है, समय है, जल्दी प्रमाण पत्र के लिए प्रदान की जाती मुफ्त के लिए पत्रिका है. सब सब में, यह एक अच्छा और विश्वसनीय सेवा के लिए proofreading. मैं इस सिफारिश करेंगे ।
  Akasha, Uni of Delhi, IndiaAkasha, Uni of Delhi, India
 • दस्तावेज़ के लिए धन्यवाद... बहुत अच्छा काम!
  Chang, Zhejiang University, ChinaChang, Zhejiang University, China
 • धन्यवाद PM Proofreading. मेरा पेपर था स्वीकार किए जाते हैं के बाद जा रहा द्वारा ठीक करना है । बहुत बहुत सराहना की है ।
  Nur, Universiti Brunei Darussalam (UBD), BruneiNur, Universiti Brunei Darussalam (UBD), Brunei
 • बेहतरीन संपादक सेवा
  Lisa, Universitas Indonesia, IndonesiaLisa, Universitas Indonesia, Indonesia
 • मैं कर रहा हूँ सेवा के साथ संतुष्ट से प्रधानमंत्री प्रूफरीडिंग का उपयोग करेगा.. फिर से ..
  Gamon, Chulalongkorn University, ThailandGamon, Chulalongkorn University, Thailand
 • उनके अनुरोध के आधार पर पीएम प्रूफरीडिंग की समीक्षा कर रहा हूं। मैंने अपना ड्राफ्ट पेपर संपादन के लिए भेजा है और उन्होंने पेशेवर रूप से संपादन किया है और कुल मिलाकर मैं उन्हें शोध पत्रों विशेष रूप से सामाजिक विज्ञान के लिए अनुशंसा करता हूं। डेटा विश्लेषण अनुभाग में बहुत विस्तृत टिप्पणियां प्रदान की गईं
  Orisa, University of Lagos, NigeriaOrisa, University of Lagos, Nigeria
 • संतुष्ट के साथ काम करता है .. thumbs up
  Hoon, Seoul National University (SNU), South KoreaHoon, Seoul National University (SNU), South Korea

English proofreading and editing services for academic work, including PhD/Master theses and dissertations, journals and conference papers. We have been in direct collaboration with postgraduate students, professors and academic staff from Universities in the Maldives and on a global scale since 2012.