Norwegian

PM Proofreading er en global leverandør av korrekturlesing og redigeringstjenester

Hvem vi er

PM Proofreading Services er en ledende leverandør av korrekturlesing og redigeringstjenester som ble etablert i 2012. Vi tilbyr våre korrekturlesingstjenester til professorer, akademiske forskere, doktorgradsstudenter, tidsskrifter, universiteter, virksomheter og bransjeeksperter på global skala. Våre tjenester er kvalitetssikret for pålitelighet, og vårt strømlinjeformede system er sikkert og konfidensielt for full sjelefred. Tilbakemeldinger fra internasjonale kunder som kommer tilbake, viser vårt rykte for kvalitet, effektiv behandling og rimelige priser.

Korrekturlesingsprosessen vår

Vår strømlinjeformede prosess består av omfattende korrekturlesing (staving / skrivefeil, grammatikk, tegnsetting) og redigering (setningsstruktur, sammenheng og flyt, kortfattet og tydelig språkbruk, akademisk terminologi / tone). Vi pusser opp manuskriptet ditt og forbereder det for publisering eller utskrift. Vi sporer alle endringene som er gjort i arbeidet ditt, slik at du kan gå gjennom alle endringene som er gjort og velge om du vil godta eller avvise hver endring. Både versjonen av endrede spor og en endelig ren versjon av manuskriptet ditt sendes tilbake til deg. Vi legger også til kommentarer om hvor du potensielt kan forbedre skrivingen din. En siste streng kvalitetssikringskontroll blir deretter utført av en annen korrekturleser for å sikre at manuskriptet sendes feilfritt.

Våre engelske korrekturlesere

Teamet vårt består av fageksperter, med avanserte kvalifikasjoner på master- og doktorgradsnivå fra toppuniversiteter. Hver korrekturleser spesialiserer seg på en spesifikk fagdisplay, og vil redigere manuskripter innenfor rammen av deres spesialisering. På denne måten er korrekturleseren i stand til å redigere manuskriptet optimalt, siden han eller hun er kjent med nøkkelord og spesiell terminologi som brukes i det aktuelle feltet. Korrekturlesere fra alle fagområder er tilgjengelige.

De har flere års korrekturlesing og har den kompetansen som kreves for å nøye lese korrektur på arbeidet ditt, samtidig som de beholder både den tiltenkte betydningen og ditt personlige preg. Våre teammedlemmer gjennomgår hver sin strengt selektive rekrutteringsprosess, og følger anerkjente kvalitetssikrede korrekturlesingsprosesser som den som brukes av ‘Chartered Institute of Editing and Proofreading’ (CIEP). Noen av teammedlemmene våre er oppført nedenfor.

Samarbeid med globale universiteter

Vi har vært i direkte samarbeid med doktorgradsstudenter, professorer og vitenskapelig ansatte fra universiteter på global skala siden 2012. Ta kontakt hvis du ønsker å samarbeide med oss.