Swedish

PM Proofreading är en global leverantör av korrekturläsning och redigeringstjänster

Vilka vi är

PM Proofreading Services är en ledande leverantör av korrekturläsning och redigeringstjänster som grundades 2012. Vi erbjuder våra korrekturläsningstjänster till professorer, akademiska forskare, doktorander, tidskrifter, universitet, företag och branschexperter på global nivå. Våra tjänster är kvalitetssäkrade för tillförlitlighet, och vårt strömlinjeformade system är säkert och konfidentiellt för fullständig sinnesro. Feedback från återkommande internationella kunder visar vårt rykte om kvalitet, effektiv vändning och rimliga priser.

Vår korrekturläsningsprocess

Vår strömlinjeformade process omfattar omfattande korrekturläsning (stavning / skrivfel, grammatik, skiljetecken) och redigering (meningsstruktur, sammanhang och flöde, kortfattad och tydlig språkanvändning, akademisk terminologi / ton). Vi polerar upp ditt manuskript och förbereder det för publicering eller tryck. Vi spårar alla ändringar som gjorts i ditt arbete, så att du kan gå igenom alla ändringar som gjorts och välja om du vill acceptera eller avvisa varje ändring. Både den spårade versionen och en slutlig ren version av ditt manuskript skickas tillbaka till dig. Vi lägger också till kommentarer om var du kan förbättra ditt skrivande. En slutlig strikt kvalitetssäkringskontroll utförs sedan av en andra korrekturläsare för att säkerställa att manuskriptet skickas tillbaka felfritt.

Våra engelska korrekturläsare

Vårt team består av ämnesexperter med avancerade kvalifikationer på magister- och doktorandnivå från högsta universitet. Varje korrekturläsare specialiserar sig på en specifik disciplin och redigerar manuskript inom ramen för deras specialisering. På detta sätt kan korrekturläsaren redigera manuskriptet optimalt, eftersom han eller hon känner till nyckeltermer och speciell terminologi som används inom det specifika området. Korrekturläsare från alla ämnen är tillgängliga.

De har flera års erfarenhet av korrekturläsning och har den kompetens som krävs för att noggrant korrekturläsa ditt arbete till perfektion, samtidigt som de behåller både den avsedda betydelsen och din personliga touch. Våra teammedlemmar genomgår en strikt selektiv rekryteringsprocess och följer erkända kvalitetssäkrade korrekturläsningsprocesser som de som används av ‘Chartered Institute of Editing and Proofreading’ (CIEP). Några av våra teammedlemmar listas nedan.

Samarbete med globala universitet

Vi har haft ett direkt samarbete med doktorander, professorer och akademisk personal från universitet i global skala sedan 2012. Kontakta oss om du vill samarbeta med oss.