แล้วเธอจะโทรหาเค้ามั้ยล่ะอาจจะปริญญาเอก

แล้วเธอจะโทรหาเค้ามั้ยล่ะอาจจะปริญญาเอก

สารเคมีวิศวกรรม,เครื่องเรียนรู้