แค่เก็บไว้ไม่เอามาเล่นอีกแล้ว,ปริญญาเอก

แค่เก็บไว้ไม่เอามาเล่นอีกแล้ว,ปริญญาเอก

Humanities ตามมารยาทสังคมวิทยาศาสตร์,Edutation