Hỏi

Phiếu yêu cầu dịch vụ

 

Sử dụng mẫu dưới đây để tải bản thảo của Quý khách và nhận báo giá chi tiết trong vòng 24 giờ. Xin vui lòng cung cấp tất cả thông tin cần thiết. Đối với các tệp lớn, vui lòng gửi trực tiếp qua email: info[@]pmproofreading[.]com

We follow academic proofreading/editing standards outlined by the Chartered Institute of Editing and
Proofreading (CIEP).

Nghiêm chỉnh thực thi nguyên tắc bảo mật và tài liệu sẽ được xóa tự động sau khi hiệu đính và gửi cho khách hàng.

Chứng nhận Hiệu đính của chúng tôi được công nhận chính thức bởi các các tạp chí thuộc danh mục WoS và Scopus. Được cung cấp khi có yêu cầu.

  Họ và tên

  Quốc gia

  Trường Đại Học/Cơ quan Tổ Chức

  Ngành đào tạo/Chuyên môn

  Email

  Số điện thoại

  Tải bản thảo (ưu tiên định dạng Ms Word)

  Tiêu đề của bản Thảo

  Định dạng Tiếng Anh (Anh hoặc Mỹ)

  Dịch vụ yêu cầu
  Hiệu đính và Biên tậpChỉnh sửa cách trích dẫn và tài liệu tham chiếuChỉnh sửa phong cách trình bàyBáo cáo TurnitinDịch thuật ngôn ngữParaphrasing to Reduce Plagiarism (Charged higher)

  Yêu Cầu đặc biệt hoặc lưu ý

  Deadline (e.g., July 2, 2024)

  Quý Khách hàng biết về PM Proofreading từ nguồn thông tin nào?