Bảng giá

Bảng giá

 

Dịch vụ

Mô tả dịch vụ

Bảng giá

Hiệu đính và Biên tập

Loại bỏ tất cả các lỗi về ngôn ngữ, dễ đọc, dễ hiểu. 5.5 USD - 500 từ

Chỉnh sửa cách trích dẫn và tài liệu tham chiếu

Điều chỉnh cách trích dẫn ngay trong văn bản và danh sách tài liệu tham khảo/tham chiếu dựa trên quy chuẩn định dạng cụ thể (ví dụ: APA)PM Proofreading gửi báo giá sau khi kiểm tra bản thảo

Chỉnh sửa phong cách trình bày

Chỉnh sửa phong cách trình bày bản thảo dựa trên các quy tắc, tiêu chuẩn hoặc mẫu cụ thể để trình bày tài liệu học thuật, văn bản.PM Proofreading gửi báo giá sau khi kiểm tra bản thảo

Diễn giải

Diễn giải nội dung tự viết, có mức chỉ số tương đồng cao, một cách hiệu quả để giảm chỉ số tương đồng xuống mức tạp chí có thể chấp nhận được7.5 USD - 500 từ

Báo cáo Turnitin

Tạo báo cáo Turnitin chính thức cho bản thảo.8 USD/báo cáo

Dịch thuật ngôn ngữ

Dịch từ ngôn ngữ nguồn sang ngôn ngữ mục tiêu một cách thủ công.PM Proofreading gửi báo giá sau khi kiểm tra bản thảo

Phương thức thanh toán

 

Phương thức thanh toán an toàn và bảo mật, thanh toán qua tài khoản trực tuyến PayPal, thẻ tín dụng hoặc chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng dựa trên chỉ thị thanh toán mà chúng tôi gửi cho Quý Khách hàng.