Dịch vụ học thuật

Dịch vụ học thuật

Hiệu đính và Biên tập

Chúng tôi cải thiện toàn bộ bản thảo đảm bảo trôi chảy và dễ đọc, loại bỏ tất cả các lỗi về mặt ngữ nghĩa và trau chuốt bản thảo của khách hàng trước khi xuất bản. Chúng tôi tuân thủ các nguyên tắc về hiệu đính và biên tập do Hiệp hội Biên tập và Hiệu đính công chứng Anh quốc (Chartered Institute of Editing and Proofreading-CIEP) quy định. Quá trình hiệu đính/biên tập của PM Proofreading bao gồm:

  • Hiệu đính: sửa các lỗi chính tả, văn phạm/cú pháp, dấu câu, viết hoa, cũng như các sai sót kỹ thuật trong việc trình bày bản thảo
  • Biên tập: cải thiện bản thảo dễ đọc, bao gồm cấu trúc câu, mạch lạc/trôi chảy, súc tích/rõ ràng và từ ngữ/diễn đạt mang tính học thuật
  • Bình luận: đôi khi biên tập viên sẽ thêm các nhận xét, đưa ra các đề xuất cải thiện bản thảo.

Phiên bản có sử dụng chức năng track changes để đánh dấu hiệu đính và phiên bản hoàn chỉnh, được gửi cho khách hàng, cho phép khách hàng kiểm tra, đối chiếu các thay đổi/chỉnh sửa đã được thực hiện. Nhằm đảm bảo chất lượng, sau đó, một biên tập viên khác sẽ thực hiện một cuộc kiểm tra nghiêm ngặt lần cuối để chắc chắn rằng bản sửa đổi cuối cùng không có sai sót, ngắn gọn, dễ đọc và trôi chảy.

và chỉnh sửa biên tập.

Chính tả

Bao gồm việc sửa lỗi đánh máy và lỗi chính tả trong toàn bộ văn bản.

Ngữ pháp

Liên quan đến việc sửa lỗi ngữ pháp và cú pháp.

Dấu chấm câu

Đảm bảo sử dụng dấu chấm câu phù hợp.

Cấu Trúc Và Rõ Ràng

Cải thiện cấu trúc câu và đảm bảo tính súc tích, rõ ràng trên toàn văn bản.

Mạch lạc & Trôi chảy

Kiểm tra tính mạch lạc, chặt chẽ giữa các câu, các đoạn văn và nội dung.

Diễn đạt mang tính học thuật

Liên quan đến việc sử dụng từ ngữ mang tính học thuật nâng cao và các thuật ngữ chuyên ngành quan trọng.

Các mẫu biên tập

Khoa Học Xã Hội 1

Social Sciences

Khoa Học Xã Hội 2

Social Sciences

Không Học Tập 1

Non-Academic

Y học 1

Medicine

Y học 2

Medicine

Thuốc 3

Medicine

Quản lý 1

Management

Ngôn ngữ 1

Linguistics

Ngôn ngữ 2

Linguistics

1 luật

Law

Kỹ thuật 1

Engineering

Kỹ thuật 2

Engineering

Kỹ thuật 3

Engineering

Kỹ thuật 4

Engineering

Engineering 5

Engineering

Giáo dục 1

Education

Máy Tính Khoa Học 1

Computer Science

Hóa 1

Chemistry

Hóa 2

Chemistry

Hóa học 3

Chemistry

Sinh học 1

Biology

Sinh học 2

Biology

Trí Thông Minh Nhân Tạo 1

Artificial Intelligence

Ngân hàng 1

Banking

Chỉnh sửa cách trích dẫn và tài liệu tham chiếu

Bao gồm việc kiểm tra và chỉnh sửa cách trích dẫn ngay trong bài viết và nằm trong dấu ngoặc đơn dựa trên một định dạng cụ thể. Một số ví dụ về các kiểu trích dẫn phổ biến là APA, MLA, Chicago, Turabian và IEEE. APA, CHUYỆN, Chicago, TurabianR.

Chúng tôi cũng chỉnh sửa danh sách tài liệu tham chiếu (danh mục tài liệu tham khảo) ở cuối bản thảo và đảm bảo rằng các trích dẫn được đưa vào trong danh sách tài liệu tham chiếu; đồng thời, danh sách tài liệu tham chiếu cũng được trích dẫn trong nội dung văn bản.

Bất kỳ trích dẫn nào không phù hợp hoặc không tương xứng: danh sách tài liệu tham chiếu sẽ được đánh dấu và tài liệu tham chiếu tương ứng sẽ được viết thêm vào.

trích dẫn và tham khảo điều chỉnh

Chỉnh sửa phong cách trình bày

Việc chỉnh sửa bản thảo được dựa trên các quy tắc, tiêu chuẩn hoặc mẫu để trình bày tài liệu học thuật, văn bản (trong định dạng Ms Word) được các tạp chí xuất bản hoặc trường đại học quy định. Hình thức này thường áp dụng cho các bài tạp chí, kỷ yếu hội nghị và luận văn/luận án.

Một số các yếu tố được chỉnh sửa như phần bìa trước, kiểu chữ và kích cỡ, tiêu đề, bố cục/cấu trúc các đoạn/mục, khoảng cách dòng, canh lề, thụt đầu dòng đoạn văn bản, kiểu trích dẫn/tham chiếu, số liệu, bảng biểu và biểu thức, và những yếu tố khác.

Định dạng bản thảo được chỉnh sửa dựa trên các hướng dẫn và khuyến nghị về tiêu chuẩn trình bày tài liệu. Định dạng theo phong cách APA-phiên bản 7 là một ví dụ về chuẩn trình bày tài liệu, văn bản được sử dụng rộng rãi.

phong cách dạng

Diễn giải

Các biên tập viên của PM Proofreading có thể diễn giải, sắp sếp lại và viết lại các phần nội dung văn bản có chỉ số tương đồng cao, đây là một cách hiệu quả để giảm chỉ số tương đồng xuống mức tạp chí có thể chấp nhận được.

Việc chỉnh sửa này bao gồm sắp xếp lại câu chữ, chuyển từ bị động sang chủ động và ngược lại, thay đổi các thuật ngữ quan trọng với từ đồng nghĩa của nó, kết hợp các câu đơn, chia nhỏ các câu phức, sắp xếp lại danh sách và các mẹo khác. Ý nghĩa ban đầu của mỗi câu chữ sẽ được giữ nguyên sau khi diễn giải.

Xin lưu ý rằng điều này chỉ thực hiện cho các nội dung tự viết và vượt quá ngưỡng chỉ số tương đồng không đáng kể.

lặp lại

Các mẫu diễn giải

Diễn giải 1

Diễn giải 1

Diễn giải 2

Diễn giải 2

Diễn giải 3

Diễn giải 3

Báo cáo Turnitin

Tạo báo cáo Turnitin chính thức cho nội dung bản thảo. Báo cáo này cho thấy mức độ tương đồng của bản thảo so với cơ sở dữ liệu Turnitin và mô tả chi tiết các phần nội dung tương tự với tác phẩm đã xuất bản trước đó.

Đây là yêu cầu của các trường đại học trước khi nộp bài viết, thường thì báo cáo mới nhất sẽ được nộp cùng với bản thảo cuối cùng.

Thông tin này được gửi lại trong vòng 24 giờ kể từ khi được yêu cầu.

 

Dẫn sử dụng báo cáo

Dịch thuật ngôn ngữ

Các dịch giả giàu kinh nghiệm sẽ dịch từ ngôn ngữ nguồn sang một ngôn ngữ mục tiêu một cách thủ công. PM Proofreading dịch thuật các công trình học thuật và các tài liệu kinh doanh/doanh nghiệp.

Hiệu đính ngôn ngữ mục tiêu cũng sẽ được thực hiện để chắc chắn rằng bản dịch cuối cùng mạch lạc, rõ ràng và không có bất kỳ sai sót về ngôn ngữ.

Chúng tôi sẽ cố gắng tìm dịch giả về ngôn ngữ mong muốn của khách hàng.

ngôn ngữ