Hiệu đính và biên tập

Đội ngũ Hiệu đính và Biên tập của chúng tôi

 

Hơn 150 hiệu đính và biên tập của PM Proofreading là:

  1. Nói tiếng Anh bản xứ
  2. Các chuyên gia chuyên ngành, học vị Thạc sĩ/Tiến sĩ 
  3. Các tác giả trên các tạp chí khoa học danh tiếng
  4. Giàu kinh nghiệm và tuân thủ quy trình chuẩn mực hiệu đính 

Đội ngũ của PM Proofreading bao gồm các chuyên gia chuyên ngành, trình độ chuyên môn cao cấp với học vị thạc sĩ và tiến sĩ từ các trường đại học hàng đầu. Mỗi hiệu đính viên chuyên về một ngành cụ thể và sẽ biên tập các bản thảo trong phạm vi chuyên môn của từng người. Bằng cách này, hiệu đính viên có thể chỉnh sửa bản thảo một cách tốt nhất, vì các chuyên gia này đã quen thuộc với các thuật ngữ quan trọng và thuật ngữ chuyên ngành được sử dụng trong lĩnh vực ngành nghề đó. PM Proofreading sở hữu một đội ngũ hiệu đính từ mọi ngành nghề.

Các chuyên gia hiệu đính của PM Proofreading có nhiều năm kinh nghiệm hiệu đính và thành thạo chuyên môn có thể hiệu đính tài liệu của khách hàng một cách kỹ lưỡng đến mức độ hoàn hảo, đồng thời vẫn giữ nguyên nghĩa ban đầu và mang dấu ấn riêng của khách hàng. Mỗi thành viên của PM Proofreading đều trải qua một quy trình tuyển dụng chọn lọc gắt gao và tuân thủ các quy trình hiệu đính đảm bảo chất lượng đã được công nhận, như là các nguyên tắc quy định bởi Hiệp hội Biên tập và Hiệu đính công chứng Anh Quốc (CIEP). Dưới đây là một số thành viên trong đội ngũ PM Proofreading.